Jesteśmy w drodze do Bożego Narodzenia. Święty Paweł mówi dziś do nas: Radujcie się! Z czego? Ze święta choinki, bo nie potrzebuję narodzin Jezusa? Czy z oczekiwania na narodziny Mesjasza? Co wybieram dziś, pychę czy pokorę? Jaką dałbym dziś odpowiedź na pytanie zadane Janowi, czy Ty jesteś Mesjaszem?
Zapraszamy do wysłuchania homilii księdza Grzegorza Malinowskiego.