Pierwsze słowo, które rozpoczyna dzisiejszą Ewangelię to „początek”  (greckie ‘arche’). Co kryje się w słowie „początek”? Dla św. Marka Ewangelia wydarza się tu i teraz. Ona jest żywa. Jak dziś u mnie Pan działa w życiu? Jak Go spotykam? Nie chodzi o to, co było czy będzie, ale o dzisiaj. O tu i teraz. Czy mam to pragnienie spotkać się z Bogiem? Czy słysząc „Pan z Wami”, faktycznie doświadczam, że On jest przy Mnie? W homilii także o tym, dlaczego warto mówić „nie”, żeby spotkać Boga i gdzie jest pustynia, na której On mieszka.

Zapraszamy do wysłuchania nauki ks. Piotra Wieckiego.