Dzisiejsze Słowo Boga ma nas przemienić. Dla uczonych w Piśmie ważniejsza jest wiedza o Jezusie od komunii z Nim. A jaka jest moja relacja z Bogiem? Czy pamiętam, że wiarę mierzy się miłością? Czy potrafię marnować czas dla Jezusa? Najpierw mam Go przyjąć w relacji, a potem uczyć się o Nim. Jezus potrzebuje świadków takich, jak bezimienni bohaterowie dzisiejszej Ewangelii. Oni szukają relacji z Jezusem. Budują z Nim więź.

Zapraszamy do wysłuchania drugiej nauki rekolekcyjnej ks. Piotra Wieckiego