Dzisiejsze Słowo jest bardzo obfite. Aż trudno wybrać tematy do dzielenia się Jego treścią. Pierwsze czytanie z Księgi Izajasza i ukryta w nim prawda: Na końcu czasów wszystkie ludy będą narodem wybranym. Będzie to cudowne zjednoczenie, którego Pan dokona. Drugie czytanie: Co jest kluczem, aby wejść w postawę św. Pawła? Zdolność do dziękczynienia. Chodzi o odpowiedź na zranienie jeszcze większą miłością. Łaska Boga może nas do tego uzdolnić. Pierwszym symptomem chorej duszy jest brak dziękczynienia. Ewangelia wg św. Mateusza pokazuje ludzi, którzy nie przyjmują tego, co jest im ofiarowane. Życie nie jest dla nich darem. Gdyby człowiek używał tylko jednego słowa: dziękuję, wystarczyłoby to do zbawienia. Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Jacka Sochy.