O skomplikowanych lękach religijnych tkwiących w człowieku jeszcze od czasów przedchrześcijańskich: że nie jestem w porządku względem Boga, więc muszę Go przebłagać, że Bóg nie jest dobry i życzliwy, że nie akceptuje mojego życia, że mnie nie rozumie…

O lękach i kompleksach chrześcijan; że jesteśmy naiwni i gorsi od innych, że nie jesteśmy godni przebaczenia, że spotka nas to samo, co Chrystusa – jednym słowem – o chrześcijanach, którzy nie znają swojego Boga, nie mają z Nim relacji, którzy z własnej religii uczynili jarzmo, a także o nieewangelicznym, lękowym stylu nauczania w Kościele.

W końcu – o zdrowym lęku religijnym, o którym Biblia mówi, że jest „początkiem mądrości”, a nazywa go „bojaźnią Bożą”; o dobrym, pięknym i mądrym Bogu, który wyzwala nas z lęku, który rozumie swoje dzieci, jest wobec nich rozrzutny i nigdy nie używa przemocy.

Zachęcamy do wysłuchania wykładu ks. dra Jacka Sochy „O dobrym i złym lęku religijnym” wygłoszonego 9. września 2020 r. w ramach spotkania Klubu Seniora w parafii pw. św. Mikołaja w Gdyni.