1. Nabożeństwa majowe sprawujemy w następującym porządku: w niedziele o 20:30, w pozostałe dni o 18:00. W soboty nabożeństwo majowe będzie sprawowane w dolnym, w pozostałe dni w górnym kościele.

2. Adoracja Najświętszego Sakramentu trwa od poniedziałku do soboty od 8:40 do 18:10 w dolnym kościele.

3. W niedzielę, poprzez kanał Głosu Mikołaja na Youtube, transmitujemy Msze Święte o 10:00 i 11:30.

4. Eucharystia dla Wspólnoty Szkoły Ewangelizacji Magnificat będzie sprawowana we wtorek, 12 maja o 19:15 w górnym kościele.

5. W najbliższą sobotę Ksiądz Arcybiskup udzieli święceń kapłańskich 5 diakonom z naszej diecezji. Polecajmy Bogu kandydatów do prezbiteratu.

6. Trwają prace remontowe w domu parafialnym. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na pokrycie kosztów robót.

7. Bardzo dziękujemy za troskę o utrzymanie finansowe naszej parafii. W minionym tygodniu na konto parafii wpłynęło 3770 zł.

W minionych dniach zmarli:
+ Ks. Ignacy Koszałka, l. 61;
+ Elżbieta Irczuk, lat 75.