1. Msze Święte sprawujemy według zwyczajnego porządku w dolnym kościele. Może w nich uczestniczyć jedynie 5 osób, w praktyce oznacza to, że są to jedynie ci, którzy zamówili intencje mszalne.

2. Zapraszamy do obejrzenia transmisji online, na profilu facebookowym Głos Mikołaja, Mszy Świętej w niedzielę o 10:00 oraz nabożeństwa Gorzkich Żali w niedzielę o 17:00 i Drogi Krzyżowej w piątek o 17:45.

3. Rekolekcje wielkopostne rozpoczynamy w niedzielę, 29 marca o 20:00. Zatytułowane będą „Ludzie czasu próby”. Filmy z dzieleniem ks. Grzegorza i ks. Proboszcza umieszczane będą na stronie internetowej www.swmikolaj.org i na facebooku Głos Mikołaja.

4.Dolny kościół jest otwarty do prywatnej modlitwy od poniedziałku do soboty od 8:40 do 18:15. Adoracja odbywa się w nim od 15:00 do 18:10.

5.Księża będą służyli spowiedzią w dolnym kościele od poniedziałku do soboty od 17:00 do 18:10. Przypominamy jednak, że w dolnym kościele nie może przebywać więcej aniżeli 5 osób.

6.W Wielkim Tygodniu ks. Proboszcz wygłosi katechezę na temat: „Jak w tym roku przeżyć święta wielkanocne?”. Będzie ona zamieszczona na stronie internetowej i na facebooku.

7.Biuro parafialne jest czynne w zwyczajnych godzinach pracy.

8.Nadal organizujemy zbiórkę żywności dla osób potrzebujących z naszej parafii. Kosz na niepsujące się produkty jest wystawiony w dolnym kościele. Prosimy też parafian o zgłaszanie telefoniczne lub mailowe do biura parafialnego osób ze swojego otoczenia, które mogą potrzebować pomocy, a same o nią nie poproszą.

9.Bardzo dziękujemy za troskę o sprawy finansowe parafii. Nr konta umieszczony jest na stronie internetowej w zakładce „Kontakt” oraz podajemy go w biuletynie: Bank Pekao 08 1240 5354 1111 0010 9124 3039. Można też wesprzeć parafię poprzez skarbonkę w dolnym kościele.