W sobotę, 28 grudnia 2019 r.  gościliśmy o. Bronisława Daszkiewicza, dominikanina oraz chór parafii pw. Sw. Barbary z Witebska. Nasi goście spiewali podczas wieczornej Eucharystii, a po Liturgii,  dali piękny koncert kolęd w języku polskim, łacińskim, białoruskim i ukraińskim.