Gdynia, 2019-11-27

Być chrześcijaninem to móc wybierać

Moi Drodzy,

     Niedawno usłyszałem historię młodego Polaka,  który w minione wakacje letnie spędził kilka dni na rekolekcjach w Taize, we Francji. Tam modlił się, rozmawiał z rówieśnikami z Europy i …czyścił toalety,  z czego był nawet dumny. Gdy zapytano go: dlaczego tak się zaangażował na wspomnianym wyjeździe, a nie robi podobnych rzeczy w Polsce, w swojej parafii, to odpowiedział bardzo przenikliwie: bo w Taize dokonałem wyboru. Myślę, że to bardzo ważna intuicja. Człowiek jest w stanie czynić rzeczy trudne i ważne, gdy może wybierać je w wolności.

    W Ewangelii opisana jest przepiękna scena ukazująca uczniów: Andrzeja i Jana, którzy dokonują wyboru. Wpierw pytają Jezusa:  czy mogą Go bliżej poznać?. Zaczynają się Nim fascynować i słyszą zaproszenie: „Chodźcie,  a zobaczycie”. Owo zaproszenie i ich entuzjastyczna decyzja, są tak ważne, iż nawet po wielu latach będą pamiętać o której godzinie Jezus ich zaprosił (por. J 1, 35-42).  Warto się zapytać: czy ja przeżyłem takie wydarzenie wiary, w którym dokonałem wyboru Boga jako swojego Pana i Zbawiciela i  jako tego, którego chcę poznawać?

    Bardzo się cieszę, że w naszej parafii jest wielu  ludzi, którzy dokonują wyborów na drodze wiary, a swoim zaangażowaniem, modlitwą i ofiarą ciągle potwierdzają swój wybór. Dzieje się to poprzez uczestnictwo w Eucharystii, przez słuchanie Słowa Bożego, tworzenie wspólnot i grup oraz służbę potrzebującym. Jakże ważne jest, by wszystko to dokonywało się poprzez świadomy wybór, by życie parafialne nie działo się automatycznie i jedynie z powodu tego, że „kiedyś tak było”. Parafia rozwija się, gdy jest wybierana, a człowiek wzrasta, gdy dojrzale wybiera drogę wiary.

   W tych dniach przeżywamy 10 rocznicę powstania Stowarzyszenia Św. Mikołaja Biskupa. Stowarzyszenie to ważna część życia chylońskiej parafii. Jego siedzibą jest dom parafialny, gdzie działają: świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i klub młodzieżowy, czyli Placówka Wsparcia Dziennego, co ciekawe jest ona największą w Gdyni. Inną formą działalności Stowarzyszenia jest Klub Rodzica, który służy pomocą kilkunastu osobom oraz prężny Klub Seniora. W dziesięciolecie powstania Stowarzyszenia inaugurujemy nową działalność, chodzi o Spółdzielnię Socjalną „Dobre Miejsce”, która pomoże kilku osobom rozwinąć się zawodowo w branży kulinarnej. W związku z tym,  przy budynkach parafialnych stanie samochód,  z którego będzie można kupować jedzenie oraz napoje (tzw. foodtruck). 

   Stowarzyszenie chce się rozwijać i jest to możliwe tylko przy wsparciu chylońskich parafian. Zapraszam każdą i każdego z Was do współtworzenia tego dzieła. Proszę o modlitwę, o 1% podatku na Stowarzyszenie Św. Mikołaja Biskupa i o bezpośredni kontakt z biurem Stowarzyszenia, które mieści się na parterze domu parafialnego.

                                                                                                              Wasz proboszcz