18/11/2019 Poniedziałek

08:00

1.      + Żona Irena, córka Danuta oraz rodzice z obojga stron i rodzeństwo

2.      + Remigiusz Chuk w 17 rocz. śmierci oraz Józef, Stanisława i Krzysztof

11:00

Pogrzeb: św. Werner Henseleit

18:30

1.      + Alfons Cerowski w 47 rocz. śmierci

2.      + Julian

19/11/2019 Wtorek

08:00

1.      + Emilia i Stanisław Stojowscy oraz Janusz

2.      + Elżbieta Haase – intencja od rodziny Solińskich

18:30

1.      + Kazimierz Mollin w 16 rocz. śmierci oraz rodzice z obojga stron i zmarli z rodziny

2.      + Roman Wirkowski

20/11/2019 Środa

08:00

1.      + Marianna Lewińska w 26 rocz. śmierci i wszyscy zmarli z rodziny

2.      + Tadeusz, Stanisław, Artur, Agata oraz rodzice z obojga stron

18:30

1.      + Albin oraz Piotr i Paweł Zieman

2.      + Ludwik Soboczyński w 4 rocz. śmierci

21/11/2019 Czwartek

08:00

1.      Dziękczynno-błagalna w intencji Barbary Hyży o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo

2.      + Janusz Gaicki w 2 rocz. śmierci oraz rodzice Gaiccy i Nowiccy

18:30

1.      + Jadwiga, Wiesław i Artur Kuc

2.      + Stanisław i Grzegorz Mierscy

3.      + Jan Deja

22/11/2019 Piątek

08:00

1.      Dziękczynno-błagalna w 60 rocznicę ślubu Anny i Wacława z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie duszy i ciała, i opiekę Matki Najświętszej dla Jubilatów i całej rodziny

2.      + Józef Szałucki w 10 rocz. śmierci

18:30

1. W intencji mężczyzn modlących się Koronką do Miłosierdzia Bożego Zdzisława, Jana, Marka, Piotra, Wojciecha, Bronisława i Jerzego

2. Dziękczynno-błagalna z prośbą o wszelkie potrzebne łaski dla Katarzyny i jej rodziny

3. + Sebastian w 18 rocz. śmierci

2. + Dariusz Fituła oraz Cecylia, Mieczysław, Zofia i Kazimierz, Zbigniew, Michał, Arkadiusz i Stanisława (ona)

23/11/2019 Sobota

08:00

1.      Dziękczynno-błagalna w intencji wnuczki Marysi Hyży o łaski potrzebne do zbawienia i niezbędne do życia

2.      + Jadwiga Loroff

3.      + Dziadkowie Ewa, Maria i Albert Boza oraz rodzice Małgorzata i Kazimierz Gopon

18:30

+ Mąż Roman w 3 rocz. śmierci, rodzeństwo i rodzice z obojga stron

24/11/2019 XXXIV Niedziela Zwykła

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

08:00

1.      + Ojciec Feliks w 51 rocz. śmierci, mama Helena w 18 rocz. śmierci, brat Edmund oraz za zmarłych z rodziny

2.      + Dziadkowie Marianna i Stanisław Mikołajczyk

10:00

W intencji parafii

11:30

+ Reszke Aleksander w 5 rocz. śmierci

13:00

+ Mąż Leon Jarzębski w 33 rocz. śmierci, rodzice z obojga stron oraz Mieczysława, Brunon i Jerzy

18:30

+ Leokadia i Władysław Sobczyńscy w 19 rocz. śmierci oraz rodzice Helena i Edmund Graczyk, brat Wacław

17:00DK

Błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Janiny i Kazimierza w 63 rocz. ślubu oraz o wszelkie dobro dla całej rodziny