17 maja 2019 r. wraz z liderami Wspolnoty SNE Magnificat byłem na konferencji środowiska wspólnot Odnowy i szkół nowej ewangelizacji w Częstochowie. Przywiozłem z tego wyjazdu m.in. dwa angielskie wspomnienia:
1. Pierwsze związane z Michelle Moran, świecką katoliczką, która od wielu lat jest zaangażowana w ewangelizację i przez długi okres czasu liderowała ruchowi charyzmatycznemu Kościele katolickim. Jej wczorajsza konferencja: Wizja dla współczesnej Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej była bardzo poruszająca i przemieniła się w żarliwą modlitwę o otwarcie się na wizję: świeccy ewangelizują, a duchowni im pomagają.

2. Drugie wspomnienie związane jest z książką, którą wczoraj kupiłem w Częstochowie. Myślę, że to jedna z ważniejszych publikacji teologicznych ostatnich lat w Polsce. Autorem książki jest śp. ks. Peter Hocken. Do książki dodana jest płyta z nagraniami konferencji ks. Hockena oraz konspekt jego nauczań. Hocken, we wspomnianej publikacji, podejmuje bardzo pogłębioną refleksję i pokazuje m.in. jak w XX wieku Kościół w swoim nauczaniu, w dokumentach Soboru Watykańskiego II i nauczaniu papieży, przechodził od tezy: świeccy pomagają duchownym, do duchowni pomagają świeckim.