Zapraszamy na przepiękny czas modlitwy. Poprowadzi ją o. Adam Szustak i O. Tomasz Nowak.

Muzycznie poslugiwać będzie OWCA

4 grudnia (poniedziałek) 2017 r.

18:30 – Eucharystia (z poslugą muzyczną Trójmiejskiej Diakonii Muzycznej https://www.tdmuz.com/o-nas)

19:30 – Uwielbienie