Natknąłem się niedawno na tekst mówiący o decyzji Patriarchy Wenecji, Francesco Moraglia, który w liście pasterskim „Spotkanie ze Zmartwychwstałym”, zapowiadającym wizytę wszystkich parafii archidiecezji, napisał tak:
„Jako Kościół musimy zmierzyć się z całą strukturą materialną i musimy ją umiejętnie rozdysponować. Musimy powrócić do istoty Ewangelii. Musimy stać się lżejsi. Jeżeli w przeszłości spełniały one swe funkcje, to dzisiaj bardzo często utrudniają nam one właściwą realizację naszej misji. Owszem niektóre ze struktur pomagają nam w przepowiadaniu słowa, w celebracji, w realizacji dzieł miłosierdzia i te trzeba wzmocnić. Wiele jednak z tego co posiadamy jest dla nas tylko ciężarem. Dlatego też jednym z celów wizyty pastoralnej jaką rozpocznę w parafiach będzie rozdysponowanie dóbr jakie parafie i patriarchat posiadają, aby ich użycie było zgodne z nakazami Ewangelii”.

    W minionych dniach, w gdyńskim „Mikołaju”,  odbył się Kurs Nowe Życie oraz tzw. ewangelizacja na placach. Dwie wspolnoty, SNE i Droga, ukazały istotę Ewangelii. Nic w tych dziełach nie było ciężkie i niepotrzebne. Był Duch, byli ludzie, był entuzjazm i radość ze stanowienia wspólnoty Kościoła.