Po miesiącach pracy zostało oddane do użytku studio nagrań w piwnicach starej plebanii. W minionych dniach odbyły sie juz pierwsze nagrania. Reżyserował Piotr Łopacki (wychowawca w „mikołajowym” Klubie Młodzieżowym, na zdjęciu poniżej), a śpiewali młodzi w naszego Klubu