Za co Jan Paweł II powinien był kiedyś dostać nagrodę Nobla? Biskup G. Ryś, podczas spotkania formacyjnego u krakowskich salwatorianów, powiedział, iż zdaniem które pretendowało papieża z Polski do tej nagrody była myśl wyrażona w „Reconcilatio et paenitentia”: „pojednanie nie może być mniej głębokie niż sam rozłam”  (nr 3). Papież użył też stwierdzenia „pojednianie źródłowe” i odniósł je do Jezusa Chrystusa.  To znaczy, że Jezus Chrystus  jedna ludzi ze sobą tak, że sięga do samego korzenia zła, sięga do samego dna tych przyczyn, które ludzi dzielą między sobą i które sprawiają, że ludzie są dla siebie wrogami (ReP, nr 4)