Gdynia, 2014-12-16

 

         Przed nami Rok Jubileuszowy w związku ze stuleciem istnienia parafii

           Moi Drodzy,

    Już niebawem, w niedzielę, 15 marca 2015 roku, rozpoczniemy Rok Jubileuszowy parafii św. Mikołaja w Gdyni Chyloni. Owo świętowanie będzie miało różne wymiary i potrwa aż do 6 grudnia, tak więc mamy przed sobą prawie dziewięć, jubileuszowych miesięcy. Zaczniemy od Misji Parafialnych, czyli dłuższych rekolekcji, które potrwają od 15 do 21 marca. Poprowadzą je dwaj znakomici kaznodzieje dominikańscy: O. Adam Szustak i o. Tomasz Nowak. Misje to czas wyjątkowy i piękny, na który czeka się aż dziesięć lat. Podczas Kolędy zostanie dostarczone, do każdego chylońskiego domu, zaproszenie na Misje wraz planem po to, by każdy mógł zarezerwować sobie czas na ten wyjątkowy tydzień. Proszę też pokornie o pomoc w dostarczeniu zaproszenia tym, którzy nie uczestniczą w życiu parafialnym i „nie przyjmują Kolędy”. Módlmy się już od dzisiaj, by Misje stały się czasem wielkiej przemiany i odnowy, proszę o to zwłaszcza wszystkie grupy i wspólnoty duszpasterskie. Mam również serdeczną prośbę, by każdy objął żarliwą modlitwą jedną osobę z rodziny lub sąsiedztwa o kim wiemy, że ma luźne związki z naszą parafią. Wierzę, iż gorliwa modlitwa może pobudzić każdego do uczestnictwa w Misjach. Wykorzystajmy nade wszystko modlitwę podczas adoracji Najśw. Sakramentu, w dolnym kościele, na błaganie Boga o wielkie łaski w Roku Jubileuszowym, a zwłaszcza na czas Misji.

      O. Adam Szustak, nasz przewodnik duchowy na czas Misji, wspomina często o niezwykle pięknym symbolu starochrześcijańskim jakim jest langusta na palmie, do którego nawiązuje również adres strony internetowej, na której można znaleźć niektóre jego konferencje i nagrania kazań (www.langustanapalmie.pl). Otóż w tym symbolu chodzi o ukazanie cudu, który Bóg jest w stanie uczynić w każdym człowieku. Langusta to skorupiak, który żyje w głębinach wodnych i nigdy nie wychodzi na brzeg, a tym bardziej nie wchodzi na palmę. Langusta na palmie wskazuje na coś, co w naturalny sposób jest niemożliwe. Bóg właśnie ową niemoc i niemożliwość jest w stanie przekroczyć w człowieku. On ma moc wydobyć ludzi z największej ciemności grzechu, niemocy, depresji i zniewolenia. Wierzę, że taki proces może się rozpocząć dla wielu osób właśnie podczas marcowych rekolekcji.

     Misje to ważny początek w świętowaniu Roku Jubileuszowego. Następnie, tuż po Wielkanocy, w kwietniu 2015 r., odbędą się centralne uroczystości jubileuszowe podczas których, wraz z zaproszonymi gośćmi, podziękujemy Bogu za sto lat istnienia naszej parafii i zaprezentujemy książkę zatytułowaną „Sto lat parafii św. Mikołaja w Gdyni Chyloni”, która jest owocem pracy wielu ludzi związanych z Chylonią. W następnych miesiącach czeka nas: festyn parafialny, zawody sportowe, wycieczki, w tym na pewno jedna rowerowa, do siostrzanych parafii pw. Św. Mikołaja na Pomorzu Gdańskim oraz konkursy artystyczne dla dorosłych, młodzieży i dzieci dotyczące parafii i naszego patrona. Jesienią 2015 roku zostanie zorganizowana parafialna pielgrzymka do Włoch, której jednym z głównych celów będzie nawiedzenie grobu Św. Mikołaja, który znajduje się w katedrze, w mieście Barii.

    Czeka nas piękny rok, czas upragniony. Zechciejmy o tym porozmawiać podczas Kolędy.

     Zachęcam, tak jak to czyniłem w poprzednich latach, do przygotowania Pisma Św. na wizytę kolędową. Dobrym zwyczajem stało się, odczytywanie przez kogoś z domowników, na początku modlitwy kolędowej, krótkiego, dowolnego fragmentu z Biblii.

      Serdecznie pozdrawiam i życzę wielu błogosławieństw w roku 2015.

Ks. Jacek Socha

/proboszcz/