W bardzo ciekawym, włoskim filmie „Maryja z Nazaretu” (z roku 2012) znajduje się niezwykle inspirujący fragmentem, który ukazuje rozmowę Maryi i krewnych z Jezusem. Na słowa „ci, którzy słuchają Słowa Bożego i  wypełniają je są moją matką i moimi braćmi” jego krewni stją się tak dotknięci , iż decyduja się odejść. Traktują te słowa,  jako deklarację wyrzeczenia się rodziny. Maryja zapytana: dlaczego nie decyduje się odejść w związku z tym, iż  syn wyparł się jej jako matki i nie chce byc jej synem,  odpowiada: On jest moim Panem.

      Również Józef staje się uczniem i sługą Jezusa. Podejmowane przez niego nocą decyzje są przecież powiązane z nocną modlitwą Syna Bożego, aby wola Ojca się wypełniała. Noc zmagań Józefa znajduje wyjaśnienie w nocy paschalnej Jezusa. Podobnie trzy dni poszukiwań zagubionego Jezusa wskazują w pewien sposób na udział w tajemnicy Paschy. Józef staje się znakiem ucznia, oczekującego na światło Słowa, które rozprasza ciemność.