Ludzie wiary najpierw doświadczają ciemności nocy, a potem świtu, bo zmartwychwstały Chrystus rozpoczyna niekończący się dzień. Ludzie świata, przeciwnie, najpierw doświadczają radości, a potem pojawia się u nich ciemność: choroby, śmierć. To jest ta podstawowa różnica…

Posłuchajmy homilii ks. Jacka Sochy.