O Panu Bogu, który w niedzielę, czyli chrześcijański szabat, stawia nas na środku i mówi nam, że jesteśmy dla Niego ważni…