Cała historia Józefa jest historią miłości. A my jesteśmy dziećmi Józefa… Jeśli człowiek kocha prawdziwie, to jest w stanie pokonać nawet największe trudności życia. Nawet trudności po ludzku nie do rozwiązania. Bo Bóg jest w stanie je rozwiązać. Bo On jest w stanie nas przez nie przeprowadzić…