Zaczynamy nawet kilkanaście minut przed dziesiątą od nauki śpiewu na uroczystość Wielkiego Czwartku.