Święto Chrztu Pańskiego kończy cykl objawień Jezusa. Czy wierzę w dobrego Boga, który chce mnie pocieszyć? Jaką wartość ma dla mnie mój chrzest? Czy ten sakrament odbieram jako dar otrzymany od Ojca?
Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Jacka Sochy.