Druga część Ewangelii według św. Marka przedstawia uczniów Jezusa jako tych, którzy zawodzą i mają zatwardziałe serca. Dziś Jezus zapowiada swoją mękę, a oni się kłócą, kto z nich jest największy. Niby rozumieją, co mówi, ale nie chcą tego pokochać. Św. Jan od Krzyża pisał „Wybieraj zawsze to, co mniejsze”. A jak to jest z nami? Czy potrafimy dostrzec wartość w tym, co słabe i najmniejsze? Czy może jest w nas opór wobec Jezusowego krzyża?
Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Jacka.