„Idźcie z tym, co macie i z tym, czego nie macie”. Aby nasza misja była owocna, musimy się dzielić także tym, czego nie mamy. Bo tylko wtedy to, co mamy, nie będzie w ludziach budzić zazdrości, ale będzie mogło ich ubogacić.

Posłuchajmy homilii ks. Jacka Sochy.