👉 Po pierwsze, pozwalamy Jemu w Najświętszym Sakramencie, patrzeć na nas;
👉 Po drugie, to święto wolności, gdyż Eucharystia to uczta paschalna.
On, najbardziej wolny spośród ludzi, uczy nas, co to znaczy być wolnymi. Daje nam Ducha wolności.