„Panie w dniu Twego Wniebowstąpienia daj mi wstępujące serce” (Catherine de Hueck Doherty). Dzisiejsze święto ma dwa ważne momenty. Jednym z nich jest tajemnica wkroczenia do nieba natury ludzkiej, drugi to moment posłania. Jezus mówi: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”. Czym jest dla świata ta Dobra Nowina? Jak realizować to posłanie dziś? Z czego Bóg chce nas wyzwalać? 

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Jacka Sochy