W Apokalipsie znajdujemy określenia przypisywane Maryi: Arka Przymierza, „Niewiasta obleczona w słońce”, „a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu”. Co kryje się pod tą symboliką? Mamy okres Wielkiej Nocy a „cofamy się” w Ewangelii pod krzyż. Co oznaczało, że Jezus dał św. Janowi Maryję za matkę? W ostatnich latach powstają różne nurty mariologii w Polsce. Co chcą nam przekazać? Niektóre z nich wzywają do „wojowania”. Do czego konkretnie jest to zaproszenie? Na czym polega „zdrowa” pobożność Maryjna?   

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Grzegorza Malinowskiego.