Kim jestem? To trudne pytanie mam skierować do siebie w niedzielę Dobrego Pasterza. W dzisiejszym Słowie jest mowa, że jestem dzieckiem Bożym, ale jeszcze się nie objawiło, kim będę. Gdy się to ujawni, to będę do Jezusa zmartwychwstałego podobny. Ujrzę Go takim, jakim On jest. Czy wierzę temu Słowu? Co wiem o drugim człowieku? Czy potrafię znaleźć trochę czasu dla bliźniego, aby go zrozumieć? Jezus słucha, chce mnie poznać. Jestem bardzo ważny dla Dobrego Pasterza. Mam naśladować Jezusa, przyprowadzać innych do Niego. Jak to uczynić, jeśli nie mam ochoty poznać bliźniego?

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Grzegorza Malinowskiego.