Pierwsze trzy czytania z Wigilii Paschalnej mówią o tym, jak Bóg działa, a kolejne cztery – o tym, jak do nas mówi. „Bóg działa, a następnie mówi. W naszym życiu często jest odwrotnie”. Ważne jednak, by wiedzieć, że Bóg działa i mówi zawsze z miłości. On nas stworzył i nieustannie stwarza z miłości. Każda sekunda naszego życia mówi o tym, że Bóg nas chce, a skoro tak, to znaczy że jesteśmy dobrzy. On nas kocha. On się nami cieszy i „płacze”, kiedy giniemy, jak Egipcjanie… Nawet jeśli tego teraz nie widzimy…

Posłuchajmy jakże pokrzepiającej homilii ks. Jacka Sochy.