Po roku pandemii odkrywamy, że bakcyl dżumy nie umiera nigdy. Koronawirus jest nową dżumą, która pokazuje nam naszą kruchość, nędzę grzechu. Święty Augustyn pisał: Pan chce nas przeprowadzić z tego chwiejnego świata do Jego najtrwalszego Królestwa. Co jest dla nas ratunkiem? Rozpoczynamy Święta Paschalne, które są nowością. Konsekrujemy nowy chleb, po to, abyśmy wyrzekli się grzechu w tym chwiejnym świecie, w którym panuje dżuma. Możemy być nowi, czyści, wierni Eucharystii i Bogu. Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Jacka Sochy.