Niedziela Męki Pańskiej jest po to, aby odkryć jak setnik, że Jezus jest Synem Bożym. Kogo dziś wybieram? Jezusa czy Barabasza? Boga, który milczy, który jest pokorny i daje się zaprowadzić na Kalwarię, aby pokonać śmierć? Czy Barabasza, który chciał, aby Izrael był wolny, mocny i potężny? W jakiego Boga wierzę? Czy w Jezusa, który ogołocił samego siebie, stając się człowiekiem? Czy jestem gotowy uniżać siebie, a nie ciągle wywyższać? Wciąż w każdym z nas jest Kain, który chciałby wybrać Barabasza, fałszywego Boga. A powinno się podążać drogą Abla, ścieżką nadstawiania drugiego policzka. Trudno być dziś chrześcijaninem. Nie wystarczy z palmą przyjść do kościoła. Trzeba uwierzyć, że w cierpieniu Mesjasza, w krzyku umierającego na krzyżu Jezusa, jest moje zbawienie.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Grzegorza Malinowskiego.