Każdy z nas otrzymał dziś zaproszenie od Pana Jezusa, aby przyjść na Eucharystię, gromadząc się wspólnie w Jego imię. Gdzie obecny jest Pan Jezus? W Tabernakulum, w Słowie Bożym, w każdym z nas. Czy ja pragnę jak Nikodem z dzisiejszej Ewangelii spotkać się z Bogiem? Czy słucham, co On do mnie mówi każdego dnia? Jaką daję Jezusowi odpowiedź? Nikodem odszedł ubogacony spotkaniem z Jezusem? A jak jest ze mną? Czy spotkanie z Jezusem w Eucharystii umocniło moją wiarę?

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Adama Krolla.