Otrzymujemy dziś Słowo o dekalogu. Bóg jawi się na kartach Pisma Świętego bardzo niejednoznacznie, można nawet odnieść wrażenie, że sobie przeczy. Wymyka się nam. To może rodzić różne pokusy, aby stworzyć takie wyobrażenie o Bogu lub taki system religijny, który pozwoli poczuć, że mamy nad wszystkim kontrolę, że wszystko sobie wyjaśniamy. Św. Paweł pisze, że głosimy Jezusa Ukrzyżowanego, który jest mocą, chce być kochany i czczony jako żywy. Przez ostatnie stulecia w człowieku rosła wiara, że może kontrolować wszystko. I pojawił się wirus, który pokazuje jak błędne jest takie założenie. I cały wysiłek Boga idzie w tym kierunku, żeby pokazać, że jest żywy, że to on jest Panem. Chrystus, który żyje powinien być dla nas najważniejszy. Po to jest Wielki Post, że mamy poszukiwać z jednej strony Boga, który się wymyka, bo nie chce być kontrolowany a z drugiej strony chce się z nami spotkać, bo chce, żebyśmy żyli.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Jacka Sochy.