W centrum moralności chrześcijańskiej znajduje łaska Boża. Jezus doświadcza jej, będąc nad Jordanem. Jest nią cały przeniknięty. I w takim stanie Duch Święty wyprowadza Go na pustynię. Tam Jezus jest kuszony, znajdując się między bestiami, jednak aniołowie służą mu. Jezus widzi, że na tej pustyni Bóg w Nim zwycięża. I nazywa to królowaniem Boga w sobie. Z takim doświadczeniem Jezus idzie do ludzi, mówiąc, że przybliżyło się do nich królestwo Boże. To znaczy, że w ludzkim rozumie, wyobraźni, uczuciach łaska Boża może działać i królować. Jak to się dzieje? Czym jest ta łaska? Odpowiedzi są zawarte w historii, którą usłyszymy na końcu homilii. 

Zapraszamy na homilię ks. Jacka Sochy.