Początek Ewangelii św. Marka zaprasza nas do odkrywania tajemnicy, dlaczego warto pójść za Jezusem. W dzisiejszym czytaniu objawia się Jego moc. Ludzie są zadziwieni. Reakcja bywa jednak różna – wg faryzeuszy Jezus ma Belzebuba. Dlaczego na ten sam znak ludzie reagują tak różnie? Podpowiedź znajdujemy w dzisiejszym Psalmie 95 „Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie”. Tę postawę serca można nazwać pychą. Gdzie objawia się zatwardziałość ludzi, którzy modlą się, chodzą do kościoła? Jak możemy sprawdzić, czy jest w nas pokora? Co cechuje ludzi świętych? Dzisiejsza Liturgia chce nas oczyszczać z pychy i prowadzić drogą pokory. Słowa „Milcz i wyjdź z niego” Jezus kieruje także do nas. Jesteśmy dziś zaproszeni, aby jednoczyć się z Nim poprzez Eucharystię, Liturgię Słowa. On da nam moc do bycia pokornymi.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Jacka Sochy