Każda liturgia to spotkanie ze Słowem, z Bogiem żywym, gdzie Pan odnawia w nas chrzest i powołanie. Dziś w Ewangelii Jezus formuje swój Kościół rozumiany jako Ciało Chrystusa. Nasze ciało jest świątynią Boga, aby pokazać tym, którzy są pogrążeni w ciemności, że jest życie, że jest miłosierdzie, że jest światło. Dziś Bóg pyta: Czego szukacie? Czego chcecie? Jezus daje odpowiedź, że prawdziwy dom i odpoczynek można znaleźć tylko w Bogu. Pandemia pokazała nam, że wiele kierunków, które obraliśmy do tej pory było mylnych. Można zadać sobie zatem pytanie, w co ja dziś inwestuję? Nasze ciało jest miejscem działania Bożej łaski. On nas stworzył jako osoby seksualne: kobietę i mężczyznę. Jest to ogromny, wspaniały dar. Dlatego dziś to Słowo jest piękne, bo pokazuje naszą godność, nasz wymiar dziecięctwa Bożego. W homilii usłyszymy także, jak wyglądają misje wędrowne w Kazachstanie, na Syberii i w Republikach Azjatyckich. Będzie o tym, że głosić Jezusa może nie tylko ksiądz, ale rodzina, która zostawia wszystko i jedzie na „drugi koniec świata”, aby swoim przykładem świadczyć, że Bóg jest żywy.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Zbigniewa Lenarta.


Ks. Zbigniew Lenart – pochodzi z diecezji lubelskiej, misjonarz w ekipie katechistów wędrownych w Kazachstanie i na Syberii.