Mędrcy z dzisiejszej Ewangelii są symbolem świata pogańskiego, któremu się objawił Jezus Chrystus. Św. Paweł pisze o poganach, że są współdziedzicami obietnicy Bożej, współdziedzicami zbawienia. Nie znamy ich dalszej historii. Zachowały się jedynie różne midrasze na ich temat, ale tak naprawdę, zaraz po złożeniu swoich darów, znikają nam z kart Ewangelii. Bo to, co najważniejsze w ich życiu, już się dokonało: złożyli swoje życie Jezusowi. Dopiero takie oddanie życia pozwala człowiekowi zniknąć, pozwala na mądrą wymianę pokoleń. Czy jesteśmy gotowi usunąć się, jak ci Mędrcy? Czy jesteśmy gotowi młodszym pokoleniom oddać to, co mamy? My – rodzice, nauczyciele, mentorzy, politycy, my – starsi. A przecież właśnie to świadczy o naszej dojrzałości.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Jacka Sochy