W dzień Bożego Narodzenia czytany jest prolog Ewangelii świętego Jana. Hymn o odwiecznym Słowie Boga, które stało się człowiekiem, Jezusem z Nazaretu. Święty Jan napisał Ewangelię około stu lat po tym wydarzeniu. Jan miał czas, aby pomyśleć, kim jest Jezus. Nie wystarczy przyjąć, że tylko dziecięciem, które się narodziło. Jezus jest Słowem, przez które wszystko się stało. Bogiem, który jest od zawsze. W Nim jest życie i światłość, która świeci w ciemności. Pan Jezus przychodzi, aby dać nam normalność.
Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Grzegorza Malinowskiego.