Stary kapłan Zachariasz traci wiarę i nie ma nic do powiedzenia o Bogu, ale po 9 miesiącach milczenia, doświadczywszy miłosierdzia Bożego, otwiera się na Ducha Świętego, wybucha hymnem uwielbienia i zaczyna prorokować. Posłuchajmy ostatniej roratniej homilii ks. Jacka Sochy.