W dzisiejszej Ewangelii czytamy o Nazarecie. Ta mała wioska jest symbolem bezsilności, braku nadziei. I właśnie w takim miejscu Bóg przemawia. Czy potrafię nazwać, co jest Nazaretem w moim życiu? Bóg mówi do Maryi przez Słowo i ona je rozpoznaje. Jak mogę czytać Pismo Święte, aby mnie poruszało? Dzisiejsza sytuacja na świecie pokazuje kruchość życia, naszą słabość. I Bóg mówi dziś do nas „Pan z Tobą”.
Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Jacka Sochy.