Czy Uzdrowiciel może być zraniony? Tak. On jest autentyczny tylko wtedy, kiedy jest zraniony.
O problemie Jana Chrzciciela i takim zranieniu, które nie jest grzechem.
Posłuchajmy homilii ks. Jacka Sochy.