Dziś usłyszymy o biblijnym obrazie jakim jest „jarzmo” oraz zachętę, żeby nie przyjmować jarzma Babilonu – jarzma niewoli, ale jarzmo Pańskie, bo ono okaże się dla nas słodkie. Przyjdźmy do Pana, bo „ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą” (Iz 40,31) Posłuchajmy homilii ks. Jacka Sochy.