Dzisiejszy fragment Ewangelii św. Mateusza jest trudny i wymagający. Mówi o Sądzie na końcu czasów. Jakim królem jest Pan Jezus? Nie ma On korony ani berła. Swoją władzę miłości Jezus sprawuje z krzyża, oddając za nas życie. Z czego nas Król Wszechświata będzie sądził? Z dobrych uczynków. Czy w innych ludziach potrafimy zobaczyć Pana Jezusa? On – król utożsamia się z każdym z tych najsłabszych.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Grzegorza Malinowskiego.