Adoracja przy Grobie Pańskim (dolny kościół) od 8:00 do 18:00 – w kościele może przebywać tylko 5 osób

Jutrznia w górnym kościele – 9:00 – transmisja przez Głos Mikolaja

Wigilia Paschalna – 21:30 – transmisja przez Głos Mikołaja https://www.youtube.com/watch?v=fwJlEi7EtE0

Przewodniczy: ks. Wojciech Ulasiński

Homilia: ks. Jacek Socha