1. Zachęcam seniorów i osoby słabo odporne na infekcje, by w osądzie swojego sumienia wzięły pod uwagę możliwość nieuczestniczenia w niedzielnej Eucharystii w kościele. W sytuacji, którą przeżywamy, nie ma obowiązku przyjścia na Mszę Świętą. W takim wypadku zachęcam do przeżycia spotkania z Bogiem w swoim domu poprzez czytanie Słowa, indywidulaną czy rodzinną modlitwę oraz wysłuchanie transmisji Mszy Świętej poprzez radio. 

2. W sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia komunii świętej przez spożycie Ciała Pańskiego/Krwi Pańskiej można – jeśli jest się w stanie łaski uświecającej – wzbudzić pragnienie przyjęcia komunii świętej i powiedzieć o niej Bogu w dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem. Skutkuje to faktycznie przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu.
3. Tym, którzy będą uczestniczyć w Mszy Świętej przypominam o przyjmowaniu Komunii Świętej na rękę, co w obecnej nadzwyczajnej sytuacji może być, zwłaszcza w przypadku osób chorych czy narażonych na zarażenie, konieczną formą miłości bliźniego. Wiem, że dla niektórych osób może to stanowić duchową trudność, ale pamiętajmy, że to miłość jest ostatecznym wypełnieniem każdego prawa i to ona każe nam zadbać o dobro i zdrowie osób, z którymi łączy nas wspólnota liturgiczna.
4. Proszę, by przekazywać sobie znak pokoju poprzez skinienie głową i serdeczne spojrzenie na współbrata/współsiostrę.
5. Niedzielne Msze Święte sprawujemy na razie według zwyczajnego planu i tak będzie na pewno 15 marca 2020 r. Jednakże sytuacja jest dynamiczna i o każdej zmianie będziemy informować poprzez naszą stronę internetową i biuro parafialne.
6. W sprawie spotkań wspólnot i grup i innych działań parafialnych proszę zwracać się po informacje do księży, animatorów i liderów oraz sprawdzać wiadomości na stronie internetowej parafii. 

Ks. Jacek Socha

/proboszcz/

 

Kilka szczegółowych informacji: 

godziny Mszy świętych, a także dyżury spowiedzi i sprawowanie innych sakramentów nie ulegają zmianie.  

W najbliższych dniach NIE ODBĘDĄ SIĘ natomiast następujące wydarzenia:
– Spotkania dla kandydatów do Bierzmowania (Kurs Alpha i Post Cresima)
– Spotkania Klubu Seniora
– Swoją działalność zawiesiły też Palcówka Wsparcia Dziennego (świetlica i Klub Młodzieżowy)

– spotkania dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej (zarówno szkoła społeczna jak i grupa, którą przygotowuje ks. Wojciech)

– odwołujemy nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci w piątek o 17:00. 

 

Na obecną chwilę nie przewidujemy natomiast zmian sprawowaniu Mszy Świętej w intencji uzdrowienia oraz całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu i w nabożeństwach Drogi Krzyżowej dla dorosłych w najbliższy piątek.