Zapraszamy do wycieczki po fotograficznych relacjach
z wydarzeń w naszej parafii.