W przypadku pogrzebu należy przedstawić:

1. Akt zgonu.
2. Dokument zawierający pełne dane osoby zmarłej.
3. Jeżeli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii - pisemną zgodę na pogrzeb od ks. proboszcza parafii zamieszkania.

4. Jeśli pogrzeb ma się odbyć na Cmentarzu Leszczynki,  należy przedłożyć dokument potwierdzający ostatnią opłatę za miejsce cmentarne.