Opiekun:

Krąg 1 – ks. Adam Kroll

Krag 2 (seniorski)  – ks. Adam Kroll

We wrześniu 2014 r. zawiazał się nowy, młody  krąg rodzin, który działa w naszej parafii

Pragniemy zaprosić rodziny naszej Parafii
do tworzenia wspólnoty Domowego Kościoła.

Jeżeli:
·jesteście małżeństwem sakramentalnym,
·pragniecie pogłębiać Waszą wzajemną miłość i jedność małżeńską,
·odczuwacie potrzebę twórczego przeżywania Waszej miłości małżeńskiej w świetle wiary,
·pragniecie wychować dzieci w duchu chrześcijańskiej miłości,
·słyszycie Chrystusowe pytanie: „czy miłujesz mnie bardziej niż inni?”
 
to wspólnota Domowego Kościoła jest miejscem dla Was! Czekamy,
nie zwlekajcie!!!
„ABY PEŁNIEJ I LEPIEJ ŻYĆ”
 
Domowy Kościół, którego jesteśmy członkami, popularnie zwany „Oazą Rodzin” jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie, będącego jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła
w Polsce.
Założycielem Domowego Kościoła jest Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987). Duchową kolebką całego Ruchu Światło-Życie jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyły się pierwsze oazy rodzin.
Domowy Kościół (DK) łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notce-Dame, tworząc właściwą dla siebie drogę duchowości, czyli dążenia do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem.
 
Domowy Kościół (DK) chce pomóc małżeństwom sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza lepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.
 
Aby móc urzeczywistniać założenia Ruchu małżonkowie łączą się w kręgi składające się
z 4-7 małżeństw. W kręgu spotykamy się raz w miesiącu, aby sobie wzajemnie pomagać „Równi usługują równym” (Hukane vitae, 26) Aby podzielić się naszymi troskami dnia codziennego a także sukcesami i porażkami we wspólnym dążeniu do Boga.
 
Trwanie w Ruchu jest dla nas źródłem umocnienia i radości. Spotkania w Kręgu mobilizują nas do podejmowania starań o to, abyśmy byli bliżej Boga i bliżej siebie. Przez czytanie Pisma Świętego, modlitwę, dialog małżeński odkrywamy Boże zamiary wobec naszego małżeństwa. Zbliżamy się do naszego Pana i Zbawiciela przez modlitwę małżeńską, rodzinną z dziećmi
i osobistą. Dialog i rekolekcje pozwalają nam pogłębiać naszą miłość.
 
Z perspektywy ponad 20 lat trwania we Wspólnocie DK widzimy, jak wiele dobra dokonało się
w tym czasie w naszym małżeństwie, jak nasza miłość rośnie z każdym dniem, jak stajemy się sobie coraz bliżsi w każdym wymiarze, a jednocześnie razem bliżsi Bogu.
Jesteśmy Bogu wdzięczni za dar Domowego Kościoła, w którym możemy się realizować jako małżonkowie, rodzice i członkowie Kościoła, a nasze dzieci mogą wzrastać w atmosferze miłości, zrozumienia i pokoju, lepiej poznawać Boga jako Ojca i Kogoś, komu można zaufać
i żyć z Nim w przyjaźni.
 
Pragniemy podzielić się naszą radością z trwania we wspólnocie Domowego Kościoła
z wszystkimi małżonkami, którzy odczuwają choćby maleńką potrzebę twórczego przeżywania miłości małżeńskiej w świetle wiary.
W naszej Parafii funkcjonują obecnie 2 Kręgi Domowego Kościoła, którymi opiekuje się duszpasterz. Jest w nich miejsce także dla Waszego małżeństwa!
Dla nas podejmowanie na nowo trudu wypełniania założeń Ruchu, a tym samym pogłębiania naszej wzajemnej miłości i jedności małżeńskiej jest odpowiedzią na Chrystusowe pytanie:
 
„czy miłujesz mnie bardziej niż inni?”
 
Gorąco zapraszamy do naszej wspólnoty Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie.