Planuję się, że wspólny projekt budowy i wyposażenia kuchni zostanie zakończony do 30 września bieżącego roku. Należy założyć, że zakończenie projektu nie obejmie zamknięcia wszystkich kosztów związanych z jego realizacją. Według wstępnych kosztów przyjmuje się, że na dzień zakończenia projektu konieczne będzie zapłacenie faktur w wysokości 100000 zł Dlatego kluby rozważają możliwości wspólnego pozyskiwania sponsorów lub też innych działań związanych z pozyskaniem dodatkowych środków

    Powrót