W dzisiejszej Ewangelii według św. Jana pada słowo, które wielokrotnie się powtarza. Jezus poprzez obraz winnego krzewu zaprasza mnie do wielkiej łaski, która przerasta wyobraźnię. Co to znaczy trwać w Nim? Czy pragnę mieć więź z Jezusem? Jakie są sposoby na zachowanie tej wzajemnej relacji? Jezus łączy z trwaniem w Nim wspaniałą obietnicę. On będzie żył we mnie. Bez Niego nic nie mogę uczynić. Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Andrzeja Friedela.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Andrzeja Friedela